xiaoyanzeng

xiaoyanzeng(UID:307136) 新手上路

江苏 昆山 主页访问 : 3610 次

更多 »回复

0

做为质量人经常会遇到这样的事情是必须嘀,呵呵

0

zxyyx2005@126.com,TKS!

0

哎,现在这社会就这样儿,数量上少个一两个就当减肥呗,呵呵,只要他们不拿“血脖肉”来做饺子馅就已经算善良的了,呵呵

0

深有同感啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!

更多 »文章

新手上路   • 2014-04-04 02:21

如何获得Q豆   • 2014-04-03 12:42

更多 »发问

14

2301 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

5

2027 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

2

1474 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

0

1787 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

1

2315 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 2742 赞同: 0 感谢: 5 Q豆 : 0

登录次数:
275 次
注册时间:
2009-07-01 10:54
更多 » 关注 47

692594124 ty627117168 韩小芹 linshangxing jh520547 chx_xhc gu_x_l FMEA188 laurie88 cwj97101

更多 » 48 人关注

Medtech 692594124 ty627117168 韩小芹 linshangxing jh520547 chx_xhc gu_x_l FMEA188 laurie88

关注 0 话题
最新访客