flying008

flying008(UID:30787) 初级会员

建立技术体系为基础的管理系统

湖北 武汉 主页访问 : 4688 次

擅长话题

更多 »回复

0

居然点击后没有下载提示? 这不科学!

0

既然你已经共同封样, 既然你们已经干涉装配工装, 事实你们已经与样件不一致, 事实你们还说个锤子? 改善吧……

0

此项目测是从其它语言翻译而来, 建议看原版描述或和客户沟通.

0

@小刘 :代楼主的BOSS回答你一下:我要的就是你的人, 要你的心何用? 得到你的肉体就够了, 灵魂纯粹是多余!

0

h1d2ok@@163.com ,谢谢!

更多 »文章

没有内容

更多 »发问

9

2554 次浏览  • 7 个关注   • 2013-07-12

3

2307 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

13

2635 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

19

2933 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

0

2234 次浏览  • 0 个关注   • 2013-07-12

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 11 积分: 7578 赞同: 22 感谢: 4 Q豆 : 0

最后活跃:
2015-11-03 13:58
登录次数:
744 次
注册时间:
2004-12-22 11:23
擅长话题:
ndc 12   0
FMEA 3   0
汽车体系 5   0
DFMEA 2   0
控制计划 3   0
稳定性 1   0
更多 » 关注 41

军哥 qa102 cscx_333 ceer_huwei lishawn renee0105 chenyan816 victor2018 Aaron_he fact91

更多 » 59 人关注

a199003166 秦邦福 mylgzm wuzhenjun yzmisi lijun2198 ghjkill luck_fan 质量122 四季平安符

关注 2 话题
最新访客

tanly a199003166 Cooper_116 撒哈拉_467 阿苏末酱 QACAT 雪野情匆 youyouuuuu zaziki brinkmann scany 闲仙 chi1heshang 李文艳 ali008