cdming

cdming(UID:606973) 新手上路

北京 北京 质量/质量相关 主页访问 : 1137 次

擅长话题

更多 »回复

0

版本太老了,最新的IPC-A-610G CN中文版都有了。 上次在淘宝上买的。

0

最新版是ipc-6012D 中文版,英文版  

0

两个都过时了, 现在是IPC-A-600J  中文版,英文版都有了。

0

ipc-1752A 下载 cdming.usa96.snltw.com/

更多 »发问

0

131 次浏览  • 1 个关注   • 2018-11-27

1

913 次浏览  • 3 个关注   • 2018-05-25

3

1450 次浏览  • 4 个关注   • 2018-03-20

0

693 次浏览  • 1 个关注   • 2018-02-06

2

1231 次浏览  • 3 个关注   • 2018-01-18

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 2 积分: 46 赞同: 7 感谢: 0 Q豆 : 0

最后活跃:
2019-05-06 10:51
登录次数:
19 次
注册时间:
2017-12-13 12:21
擅长话题:
质量体系 5   0
标准化 5   0
更多 » 关注 87

playboy k8145111 zhu0918 yijiayige 尊志之伤害 wrinkleyang Rawen2012 tianfan time_enter gsq08

更多 » 1 人关注

baimqj

关注 0 话题
最新访客

fenglang_981 gaolan0807 lzzzz ABS小丑鱼 张锐 质量人情报局Q Yvon_466 baimqj robin5666 cena5168 Narcissus nongo 龙天 jinin100104 DivX